Inilah 10 Dosa Besar Penghalang Jodoh dan Rezeki

Spesialiscinta.com-Mengenal lebih jauh 10 dosa besar penghalang rezeki dan jodoh. Dalam pembahasan cukup singkat ini, akan berbagi mengenai 10 dosa besar menghambat rezeki dan jodoh. Bagi anda yang belum mengetahui apa saja menyebabkan susah untuk mendapatkan rezeki dan jodoh maka anda dapat melanjutkan untuk membaca artikel yang disajikan sekarang ini.
Inilah 10 Dosa Besar Penghambat Rezeki serta Jodoh Seperti banyak mengetahui bahwa agama islam ialah agama yang sempurna, sebab islam mengatur setiap pemeluk dalam segala macam aspek tentang kehidupan supaya bisa menjadi lebih baik lagi serta berakhlak yang mulia. Seperti hal yang sudah di singgung sekarang mengenai 10 dosa besar penghambat rezeki dan jodoh, maka sebab itu sebagai umat muslim tentunya mengetahui dosa apa saja yang dapat mempersulit rezeki dan jodoh itu ?
Agar Rezeki Lancar dan Melimpah Agar kita dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin sudah diperbuatnya, dan mohon ampun pada sang pencipta kita yakni Allah SWT. Lantas apa saja sepuluh penghambat rezeki dan jodoh itu ?  dosa besar penghambat rezeki dan jodoh itu ? Berikut ini ulasanya. 10 Dosa Besar Penghalang Rezeki dan Jodoh


1. Berbuat Syirik


Seperti banyak kita ketahui bahwa syirik yakni perbuatan dosa besar yang menyekutukan Allah SWT. Ketika kita merasa bahwa jodoh tidak kunjung datang, bukannya berdoa serta meningkatkan taqwa kita pada Allah SWT. Namun justru pergi ke ahli ramalan jodoh ataupun ke dukun untuk meminta solusi dalam masalah rezeki dan jodoh. Seharusnya koreksi diri sendiri terlebih dahulu apakah penyebab sulit datangnya rezeki dan jodoh itu ? Oleh sebab itu perbaikilah hubungan dengan Allah SWT dengan cara bertaubat apabila telah melakukan syirik tersebut yang merupakan penyebab penghambat datangnya rezeki dan jodoh. Allah SWT berfirman : Janganlah sekali engkau diperdaya dunia serta diperdaya dengan penipu yang mengatasnamakan Allah (QS Lukman ayat 33).

Dan juga tingkatkan berdoa serta beribadah kepada­Nya, merupakan cara mencari jodoh dalam islam yang paling ampuh, maka insyaAllah jodoh yang anda inginkan akan segera dikirimkan dan yakinlah.

2. Meninggalkan Sholat

Anda islam ? udah lengkap belum sholat 5 waktunya ? Seperti kita ketahui sholat merupakan hal yang wajib dan utama yang menandakan anda orang islam. Apabila sholat bolong-­bolong. Maka celakalah untuk orang­orang yang lalai menjalankan shalatnya (QS Al Ma’un ayat 4­5).

Lantas apa kaitan meninggalkan sholat dengan rezeki dan jodoh ? perlu diingat bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya ? Allah SWT, Allah SWT ialah pencipta Alam semesta ini, maka dialah Maha berkehendak atas segala sesuatu pada hambanya tersebut salah satu penghambat rezeki dan jodoh, maka wajar apabila mungkin sekarang ini sulit untuk mendapatkan rezeki dan jodoh. Oleh sebab itu jangan meninggalkan sholat 5 waktu, insyaAllah rezeki dan jodoh akan mudah didapat. Allah SWT berfirman : Dan tidak Aku menciptakan Jin serta Manusia melainkan untuk ibadah pada­Ku.” (QS Adz–Dzariyat ayat 56).

3. Melakukan Zina

Apakah anda pernah melakukan perbuatan semacam itu ? Apabila anda pernah melakukan sekali bahkan lebih, maka segeralah minta ampunan pada Allah SWT. Dengan cara taubat nasuha akui kesalahan yang pernah anda dilakukan pada Allah SWT serta berjanjilah tidak akan mengulangi kembali. Sebab perlu di ingat bahwa banyak orang yang sulit mendapatkan jodoh karena telah melakukan perbuatan seperti itu, maka dia akan mendapatkan balasan lebih keras salah satunya akan di jauhkan dari jodohnya.

 4. Durhaka Pada Kedua Orang Tua

Pernahkan anda berkata kasar ataupun menyakiti perasaan kedua orang tua ? Jika iya segeralah minta maaf pada kedua orang tua. hal inilah yang dapat menjadi penyebab mempersulit untuk mendapatkan rezeki dan jodoh. Allah SWT akan murka dengan anak durhaka pada kedua orang tuanya dengan perkataan ataupun ucapan yang menyinggung ataupun menyakiti perasaan kedua orang tua. Karena kedua orang tua merupakan perwakilan Allah SWT di dunia ini. ridha kedua orang tua akan menjadi ridha Allah SWT juga. Sehingga apabila kita telah melakukan dosa pada kedua orang tua, maka Allah SWT marah dan menghambat rezeki dan jodoh tersebut. Allah SWT berfirman : Hendaklah kamu berbuat baik pada bapak dan ibumu sebaik­baiknya, janganlah kamu mengatakan pada kedua bapak dan ibumu dengan perkataan ah ataupun membentak mereka, ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. (QS Al­Isra Ayat 23­24)


5. Memutuskan Tali Silaturahim

Sesungguhkan orang­-orang mukmin itu bersaudara, maka sebab itu peliharalah persaudaraan serta peliharalah diri anda pada Allah SWT agar anda mendapatkan rahmatNya. Karena memutuskan tali silaturahmi dapat berakibat putusnya rahmat salah satu rezeki dalam bentuk jodoh (QS AL­Hujurat ayat 10). Maka koreksi diri sendiri apakah anda pernah menyakiti perasaan mantan kekasih. Sebaiknya hindarilah doa orang yang teraniyaya, sebab doa orang teraniyaya doanya pasti akan diijabah oleh Allah SWT cepat ataupun lambat.


6. Bergunjing atau Mengadu Domba

Pernahkan anda melakukan perbuatan berujung pada fithah ? Sebab menggunjing ataupun mengadu domba dapat mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi yang dapat menyebabkan menghambat dari rezeki dalam jodohnya.

Allah SWT berfirman : Hai orang­orang beriman, jauhilah kecurigaan, sebab sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari­cari keburukan orang lain serta janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain (QS Al Hujurat ayat 12).

7. Memkan Makanan Haram


Memakan makanan yang haram dapat menghambat seseorang tersebut untuk mendapatkan rezeki salah satu yakni jodoh. Maka koreksi diri sendiri apakah selama ini memakan makanan yang haram ? apabila anda tidak termaksud yang satu ini. coba anda lihat apakah harta yang didapat sudah dibayarkan zakatnya ataupun di bagikan anak yatim ataupun fakir miskin ? sebab zakat itu juga hak orang lain yang Allah SWT telah di titipkan pada kita.

8. Kikir atau Pelit


Sulitnya mendapatkan rezeki dan jodoh dapat disebabkan karena seorang tersebut merupakan orang kikir (pelit) untuk mengeluarkan hartanya, padahal dirinya mungkin lebih dari kecukupan. Namun dalam masalah beramal ataupun bersedekah malah jarang ataupun tidak pernah. Maka otomatis rezeki atau jodoh akan semakin sulit untuk didapat. Apabila seperti itu maka rubahlah diri anda untuk menjadi lebih baik (tidak kikir) dengan cara beramal atau bersedekah pada fakir miskin ataupun orang yang tidak mampu. Sebab sudah banyak mengenai kisah nyata keajaiban sedekah untuk menjemput rezeki dan jodoh.

9. Melakukan Maksiat


 Sulit mendapatkan rezeki dan jodoh ? koreksi diri sendiri, pernahkah anda melakukan perbuatan makslat seperti m4buk ataupun judl ? perbuatan semacam itu dapat membuat Allah SWT murka salah satu untuk menutup pintu rezeki dan jodoh. Jika sudah terlanjur maka bertaubatlah untuk menjadi lebih baik lagi menuju ke jalan yang lurus serta menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun.

10. Ghibah

Melakukan ghibah dapat membuat di jauhkan rezeki dan jodohnya, sebab ghibah dapat berujung mengadu domba ataupun fitnah. Itulah mengenai 10 dosa penghalang rezeki dan jodoh.

Apabila anda pernah melakukan salah satu dari 10 dosa diatas, maka segeralah lakukan cara memperbaiki hubungan dengan Allah SWT berikut ini.

1. Minta Ampun atas kesalahan yang diperbuatnya, dengan cara bertaubat akui kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi.

2. Tingkatkan beribadah pada Allah SWT apabila anda dahulu sering bolong­bolong. Mulai sekarang di usahakan sholat 5 waktu lengkap.

3. Bertawakal pada Allah SWT, karena Allah SWT akan mencukupkan keperluanya bagi hambanya yang bertawakal.

4. Meluruskan niat, sucikan hati bahwa tujuan anda untuk mencari rezeki dan jodoh untuk cepat menikah, sebab ingin mengikuti sunah rasul serta untuk mengharap ridho dari Allah SWT.

 5. Pasrahkan pada Allah SWT, yakinlah bahwa Allah SWT akan menghadirkan kita rezeki jodoh yang terbaik.

6. Menyambung tali silaturahim bagi anda yang pernah menyakiti orang lain, dan minta maaf pada kedua orang tua apabila mempunyai kesalahan.


7. Menutup aurat bagi kaum wanita tentunya harus dilakukan sebagai umat islam. 
semoga dapat bermanfaat bagi saudara­ saudaraku sekian. (amalandoawirid.blogspot.com)

Baca Juga :